Βαθμός ικανοποίσης καταναλωτών της Sparta Beer


Ακαδημαική έρευνα στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας του Μεταπτυχιακού προγράμματος M.Sc. in Marketing and Communication του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος της έρευνας είναι η αξιολόγηση αναγνωρισιμότητας και απήχησης της Λακωνικής Ζυθοποιίας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα διαρκέσει περίπου 8-10 λεπτά. Όλες οι πληροφορίες είναι ανώνυμες, δεν χρειάζεται να γράψετε πουθενά το όνομα σας. Παρακαλώ να θυμάστε πως δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει η πραγματική σας άποψη και αντίληψη.  

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

Με εκτίμηση,

Γρηγοράκου Βασιλική

 


  Σημείωση σχετικά με το προσωπικό απόρρητο
Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο.
Οι εγγραφές των απαντήσεων που δίνεται στις ερωτήσεις δεν περιέχουν καμία πληροφορία ταυτοποίησης για εσάς, εκτός και αν μια συγκεκριμένη ερώτηση απαιτεί ρητά τέτοιου είδους πληροφορίες. Εάν χρησιμοποιήσατε έναν κλειδάριθμο ταυτοποίησης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το ερωτηματολόγιο, παρακαλώ μείνετε ήσυχοι γιατί ο κλειδάριθμος αυτός δεν θα αποθηκευτεί μαζί με τις απαντήσεις σας. Η διαχείρισή του γίνεται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων και θα ενημερωθεί μόνον για να δείξει εάν συμπληρώσατε ή όχι αυτό το ερωτηματολόγιο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αντιστοίχισης κλειδάριθμων ταυτοποίησης και απαντήσεων σε ένα ερωτηματολόγιο.
 

Contact Info: onlinesurveys@aueb.gr
Version 1.0.0